Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UNPLUGGED szkolny program profilaktyczny

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku oferuje nowy program profilaktyczny – UNPLUGGED. Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Cel programu
- ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
- ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Szkoły to odpowiednie miejsca do realizacji programu zapobiegania zażywaniu alkoholu, nielegalnych narkotyków i tytoniu. Najważniejszym powodem jest to, że szkoły oferują najbardziej systematyczny i wydajny sposób na dotarcie do znacznej liczby uczniów każdego roku. Po drugie, personel szkolny może dotrzeć do ludzi w młodym wieku zanim wyrobią sobie poglądy na temat używek. W końcu, ogólne programy szkolne same w sobie można wykorzystać jako część podejścia prewencyjnego, na przykład, pozytywny klimat w szkole jest czynnikiem chroniącym przed nadużywaniem używek.

Unplugged został przetestowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005. Program zrealizowano w 77 szkołach, natomiast jego skuteczność zbadano w odniesieniu do 64 szkół kontrolnych. W ankietach naturalnie pytano o używanie substancji psychoaktywnych przed i po udziale w programie. Pojawiły się również pytania o umiejętności osobiste i społeczne oraz inne cechy indywidualne i rodzinne. Analiza ankiet pokazała, że program charakteryzuje się wysoką skutecznością oddziaływań profilaktycznych, takich jak 28% ograniczenie upijania się w bliskiej przeszłości, 23% ograniczenie palenia pochodnych konopi i 30% ograniczenie codziennego palenia tytoniu.


DROGI NAUCZYCIELU,
Niniejszy program dla szkół zapewnia Ci instrumenty do pracy nad wpływami społecznymi, umiejętnościami życiowymi oraz zapobieganiem stosowania używek, w starannie opracowanym zestawie dwunastu lekcji. Program zawiera komponent rodzicielski, mający na celu zapewnienie rodzicom uczniów narzędzi edukacyjnych wspierających prewencję szkolną poprzez spotkania. Generalnie rzecz biorąc rodzicom brakuje wiedzy na temat używek, ale również pewności, co do ich własnej postawy względem zażywania używek.

Czytaj więcej...

Od FreD do FreD goes net

Projekt „FreD goes net” stanowi adaptację na grunt europejski
i jednocześnie rozwinięcie niemieckiego programu pilotażowego
o charakterze ogolnokrajowym pod tytułem „FreD – Wczesna
Interwencja wobec Młodych Użytkownikow Narkotykow”.
W realizację tego przedsięwzięcia zostało zaangażowanych
17 krajow członkowskich Unii Europejskiej.

Program FreD został opracowany w Niemczech pod koniec lat 90-tych
w celu opanowania trendu rosnącej konsumpcji narkotykow wśród
młodzieży. Złożyły się na to dwa czynniki: z jednej strony młodzi ludzie
uważali, że nie potrzebują porady, z drugiej jednak system wsparcia nie
oferował im żadnych konkretnych rozwiązań, skutkiem czego grupa
ta pozostawała poza systemem.
FreD został opracowany jako projekt profilaktyki selektywnej
z myślą o zapełnieniu tej luki. Program jest finansowany
przez Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku i kierowany wyłącznie
do młodych użytkownikow narkotykow, ktorzy po raz pierwszy mają
styczność z policją bądź wymiarem sprawiedliwości. Celem programu
jest wczesne dotarcie do młodych ludzi poprzez rozmowę wstępną,
a następnie realizację ośmiogodzinnej interwencji grupowej.
Ta druga część ma formę „kursu refleksji nad konsumpcją”, podczas
którego uczestnicy analizują swoje zachowanie związane z używaniem.

Adaptacja

Projekt „FreD goes net” powstał dzięki zainteresowaniu wielu krajów
europejskich adaptacją niemieckiego programu FreD. Wspolnym celem
było opracowanie nowych sposobów dotarcia do młodzieży używającej
zarówno substancji legalnych, jak i narkotyków.
W pierwotnej wersji niemieckiego projektu do młodych ludzi docierano
głownie poprzez struktury policji oraz wymiaru sprawiedliwości.
„FreD goes net” swoim polem działania obejmie również szkoły
i miejsca pracy.
Z metodologicznego i naukowego punktu widzenia „FreD goes net”
jest wzorowany na Modelu Transteoretycznym (Transtheoretical Model),
koncepcji Wywiadu Motywacyjnego (Motivational Interviewing) oraz
psychoedukacji.
„FreD goes net” ma postać wczesnej, krótkiej interwencji profilaktycznej.
Na płaszczyźnie behawioralnej kurs ma na celu zachęcenie młodych
użytkowników narkotyków do refleksji i zmiany zachowania związanego
z używaniem. Kurs polega na budowaniu świadomości ryzyka oraz
odpowiedzialności za samego siebie w celu uchronienia młodych ludzi
przed wejściem w uzależnienie.

Postaw na rodzinę

Centrum Profilaktyki Uzależnień przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.
Kampania "Postaw na rodzinę!" to instrument wspierania oddziaływań profilaktycznych. Kampania nie zastępuje szkolnej i pozaszkolnej profilaktyki - programów wymagających odpowiedniej liczby godzin, poddających się ewaluacji, o potwierdzonej naukowo skuteczności. Kampania może jednak - i powinna! - służyć pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Dla nauczycieli


Zachęcamy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w kampanii „Postaw na rodzinę!”. To doskonały pomysł na prostą i pozytywną profilaktykę szkolną. Szkoły otrzymują gotowe materiały dla uczniów i rodziców.
„Postaw na rodzinę!” to prosta kampania. Nie straszymy alkoholem, nie nudzimy moralizatorstwem. W pozytywny i otwarty sposób opowiadamy o wartościach rodzinnych. Nie zamęczamy szkół skomplikowanymi procedurami, regulaminami czy instrukcjami.
Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę. Kiedy relacje rodzinne są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. To oczywista prawda. Dzięki niej można skutecznie realizować szkolne programy profilaktyczne, wzbogacając je o materiały „Postaw na rodzinę!”. Realizacja kampanii jest łatwa i przyjemna. Atrakcyjne materiały dla dzieci i dorosłych to podstawa działań. Każda szkoła może dołożyć coś od siebie: imprezy, konkursy i inne aktywności. Nic na siłę, wszystko według możliwości i potrzeb.