Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Centrum Profilaktyki Uzależnień rozpoczyna realizację projektu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na które Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przyznana kwota dotacji wynosi 80 000 zł, a wartość całego projektu wynosi 100 000 zł. Projekt kierowany jest głównie do rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, zarówno dorosłych jak i dzieci oraz osób z ich najbliższego otoczenia, co pozwala podjąć próbę wielopłaszczyznowej walki z problemem.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy miasta Malborka.

 

W ramach projektu, który zakończy się w grudniu b.r wykonana zostanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych poprzez przeprowadzenie badań wśród społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, sporządzenie diagnozy tzw. „grup ryzyka”, opracowanie i wdrożenie programu skutecznych działań profilaktycznych i interwencyjnych na terenie Miasta Malborka. Projekt zakłada również realizację warsztatów pn. „Szkoła dla rodziców”, zajęć profilaktycznych w formie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. „Przemocy mówimy STOP” oraz organizację konkursu plastycznego pn. „Razem przeciwko przemocy” dla dzieci i młodzieży będących na wszystkich etapach edukacyjnych.


Realizacji wymienionych działań towarzyszyć będzie kampania informacyjno – promocyjno dotycząca przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której punkt kulminacyjny to konferencja pn. „Jestem świadkiem przemocy - więc reaguję”. Partnerem CPU przy realizacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .