Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Regulamin VII Malborskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych

 

 

 

REGULAMIN

VII MALBORSKIEGO  PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

Cele:

 1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
 2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.
 3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.
 4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego bądź filmowego  i promocji własnych przedstawień scenicznych.
 5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

 

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Malborka i Nowego Stawu.

 

Założenia:

 1. Temat przedstawienia teatralnego dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez młodzież.
 2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.
 3. W przedsięwzięciu bierze udział cała klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.
 4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc
  w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

 

Wymagania:

1.         Czas trwania prezentacji – do 20 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.

2.         Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

 

 

Kryteria oceny:

Jury podda ocenie:

-        Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści,

-        Przekaz dostosowany do wieku odbiorców,

-        Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi,

-        Poziom artystyczny spektaklu,

-        Reakcję publiczności na spektakl

 

Sprawy organizacyjne:

1.         Przegląd odbędzie  się w dniu 30 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Sali Kinowej Klubu Garnizonowego przy ul. Sikorskiego 33  w Malborku.

2.         Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do  19 maja kart zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork.

1.         Karty zgłoszeń należy nadsyłać na adres Centrum do dnia 19.05.2014 r. z dopiskiem VII Malborski Przegląd Spektakli Profilaktycznych (decyduje data stempla pocztowego).

2.         Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej CPiTU w Malborku- www.cpu.malbork.pl

3.         Przegląd spektakli ( forma teatralna ) oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Sali Kinowej Klubu Garnizonowego po zakończonych prezentacjach.

 

Postanowienia końcowe:

1.         Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

3.         Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.  

4.         Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek
i bezpieczeństwo uczestników.

5.         Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZEŃ